Biedrības “Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības” LRLA aizsākumi

2017.gada 23. un 24.augustā Latgalē notika spēcīgas lietus gāzes, kad, pēc Rēzeknes meteo stacijas datiem, diennakts laikā nolija 170 litri uz vienu kvadrātmetru. Lietus gāzes turpinājās visu rudens sezonu.

Tika konstatēts, ka nokults ir ne vairāk kā 10-20 % no sējumu platībām, ka daudzi lauki ir applūduši- gan nenokultie, gan tikko apsētie, kā arī papuves. Šajās dienās Baltinavas, Šķilbēnu, Viļakas, Rēzeknes u.c. novadu zemnieku saimniecību pārstāvji tikās uz kopīgām sapulcēm, kur tika meklēti risinājumi sarežģītajā situācijā.

Izvērtējot esošos apstākļus lietavu skartajos reģionos, tika secināts, ka ir radušies milzīgi zaudējumi sakarā ar applūdušajām sējumu platībām, kuras uz to brīdi nebija novācamas, kā arī sakarā ar izskalotajiem piebraucamajiem ceļiem tika apgrūtināta lauksaimniecības tehnikas kustība un pārvadājumu loģistika. Jau radušās situācijas dēļ un pastāvošo nepastāvīgo laika apstākļu rezultātā, tika apšaubīts, vai tiks iesēti ziemāju sējumi plānotajā apjomā, kā rezultātā veidotos disbalanss starp plānotajām ziemāju un vasarāju kultūrām.

Pamatojoties uz vienotību daudzu jautājumu risinājumu meklējumos, 2017.gada 3.decembrī, tika pieņemts lēmums par biedrības „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” LRLA dibināšanu, kura arī 2017.gada 19.decembrī biedrība tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

Biedrības aktualizētie jautājumi

Pateicoties biedrības aktīvistiem šajā īsajā periodā izdarīti daudzi svarīgi darbi, kuru rezultāts pozitīvi ietekmēs daudzas saimniecības reģionā:

1. Tika noteikts ārkārtas stāvoklis plūdu skartajā reģionā, kas ļāva saimniecībām veidot dialogu ar kreditoriem par maksājumu grafiku pamatsummas daļas atlikšanu vai pielāgošanu saimniecību naudas plūsmai.

2. Tika panākts atbalsts plūdos radīto zaudējumu daļējai kompensēšanai.

3. Tika aktualizēts jautājums, kas pašreiz tiek īstenots- par ES kompensācijas politikas realizāciju sakarā ar sarežģītiem laika apstākļiem.

4. Panākta vienošanās par konsekvences ievērošanu attiecībā uz ES naudas piešķiršanu zaudējumu kompensēšanai.

5. Panākta vienošanās par atvieglotu kritēriju ieviešanu saistībā ar marķētās degvielas iegādi.

6. Izveidota cieša sadarbība ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju tādās jomās kā dizains, mārketings, IT, kā arī mehatronikas, lāzertehnoloģiju un individualizēto detaļu izstrādes jomā.

7. Biedrība tika atzīta par līdzvērtīgu partneri un tika iekļauta arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē.