Biedrības “Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” LRLA rekvizīti:


Adrese: Strādnieku šķērsiela 5, Rēzekne, LV-4604

Biroja administratore
Tālr.:26566853

Aivars Bernāns (valdes priekšsēdētājs)
Tālr.: 20285554

E-pasts: lrla@inbox.lv

Mājas lapa internetā: http://www.lrla.lv

Biedrības konta rekvizīti:
Reģ. Nr. 40008271925
Banka: “Swedbank”, AS
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV48HABA0551044579965

 Mūs var atrast: