Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumu projektus

2018.gada 13. martā Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumu projektus, t.i., “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017. gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem” un “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem”.

MK noteikumu “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017. gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem” redakcionālā projekta sākotnējā versijā atbalsts par 3.1. punktā minētā pielikuma 1. tabulā uzskaitītajiem kultūraugiem bija paredzēts tikai tām saimniecībām, kuras nebija pieteikušās uz plūdos radīto zaudējumu kompensācijas programmu līdz 2017. gada 2. oktobrim.

Biedrība “Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” LRLA, pamatojot viedokli par vēlamo konsekvences ievērošanu, jautājumu risināšanā iesniedza savu argumentēto viedokli rakstiskā formā. Biedrība aizstāvēja viedokli, ka uz šo atbalsta programmu jābūt tiesībām arī pretendēt tām saimniecībām, kas bija iesniegušas pieteikumu līdz 2017. gada 2. oktobrim par plūdos kompensējamajiem zaudējumiem, izslēdzot no atbalstāmo lauku saraksta tās platības, kuras tika atbalstītas ar iepriekšējo nacionālo kompensēšanas programmu.

Šī gada 21. februārī biedrības pārstāvis piedalījās ZM darba grupā par MK noteikumu projektiem, kā rezultātā uz minēto MK noteikumos atrunāto atbalstu pretendē arī saimniecības, kuras bija iesniegušas pieteikumu līdz pagājušā gada 2. oktobrim par plūdos nodarīto zaudējumu kompensēšanu.

 1. Valdība otrdien, 13. martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus.

Noteikumi noteic, ka lauksaimniekiem atbalstam jāpiesakās LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vienotajā iesniegumā par tiešmaksājumu saņemšanu izdarot atzīmi par pieteikšanos un papildus norādot ziemāju sējumu platību plānu 2018. gada ražai. Plānā jāietver 2017. gada rudenī apsētā ziemāju platība, kurā paredzēts novākt ražu 2018. gadā, un tā ziemāju platība, kura tika apsēta ar ziemājiem, bet kurā sējumi zaudēti vai kuras nevarēja apsēt plūdu, lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsttiesīgo hektāru skaitam jāveido vismaz 30% no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības. Atbalsttiesīgo hektāru skaitu noteiks LAD, no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības atņemot 2018. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam noteikto platību atbalsta izmaksas brīdī.

Lai novērstu iespēju pieteikt atbalstam nepamatoti lielu ziemāju sējumu platību plānu, LAD kā lauksaimnieka kopējo ziemāju platību izvēlēsies to, kas atbilst mazākajam no šādiem rādītājiem:

1.    plānā norādītajam hektāru skaitam,

2.    115% no 2017. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam apstiprinātās ziemāju platības,

3.    kopējam hektāru skaitam, kas noteikts 2018. gada vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam atbalsta izmaksas brīdī.

Atbalsta likmi noteiks LAD, dalot pieejamo finansējumu ar kopējo atbalsttiesīgo hektāru skaitu valstī.

Vairāk informācijas – noteikumos “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem”, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM

2. Otrdien, 13. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. Lai lauksaimniekiem mazinātu 2017. gada rudens lietavu radītos zaudējumus, par noteiktu kultūraugu sējumiem un stādījumiem no valsts atbalsta 2018. gadā tiks novirzīts 4 427 733 eiro liels finansējums.Jaunais noteikumu projekts paredz atbalsta piešķiršanas kārtību par kultūraugiem, kuru novākšanas periodā visā Latvijas teritorijā tika konstatēts pārmērīgs nokrišņu daudzums. Tas tiks izmaksāts kā ienākumu stabilizējošs atbalsts par vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu kultūraugu platībām, lauksaimniekiem mazinot daļu no lietavu radītajiem ienākumu zaudējumiem.

Valsts atbalstu paredzēts piešķirt par 2017. gadā vienotajā iesniegumā deklarētajām noteiktu kultūraugu platībām, kas tika atzītas par atbalsttiesīgām vienotajam platības maksājumam un mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam. Kultūraugu saraksts, par kuriem piešķir valsts atbalstu, noteikts noteikumu pielikumā.

Šajos noteikumos paredzētais valsts atbalsts netiks piešķirts par platībām, par kurām jau ir saņemta kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu par 2017. gada augusta lietavās un plūdos bojā gājušo sējumu, stādījumu kultūraugiem un sienu.

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017. gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem” pieejama MK tīmekļvietnē. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM

Informāciju sagatavoja:
Biedrības “Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” LRLA
Biroja administratore
Klinta Toka